huwelijk 2015 huwelijk 2015 huwelijk 2015

Huwelijk

Ik beloof je trouw te blijven

Verloofden die hun huwelijk kerkelijk willen vieren, nemen hiervoor best geruime tijd vooraf contact op met
Norbert Wauters
014 31 27 29
norbert.wauters@skynet.be

Er wordt allereerst een datum voor de viering afgesproken. Vervolgens stelt het parochiesecretariaat het huwelijksdossier samen. Nadien maakt de priester die het huwelijk zal inzegenen een afspraak met het stel voor een voorbereidend gesprek. Tijdens dit gesprek spreken de verloofden hun engagement naar elkaar toe uit en ondertekenen hun huwelijksbelofte. Het zetten van je handtekening wordt in de volksmond nog steeds de ondertrouw genoemd. Tijdens deze ontmoeting wordt ook de viering zelf voorbereid. Er is heel wat ruimte voor eigen creativiteit in de huwelijksviering. Toch dienen de koppels die deze kerkelijke sacramentele viering vragen, rekening te houden met de liturgische voorschriften.
In onze federatie vindt er op geregelde tijdstippen een ontmoetingsavond plaats voor de stellen die gaan huwen. De opzet van deze samenkomst is stil te staan bij de gelovige of sacramentele betekenis van het huwelijk. Er wordt geprobeerd deze inhoud te vertalen naar het dagelijks reilen en zeilen van levenspartners. Daarnaast verwijzen we heel graag naar bestaande initiatieven, zoals bijvoorbeeld de weekeinden van Encounter Vlaanderen.