Focus op catechese

Wat houdt catechese in onze pastorale eenheid in? En hoe ziet catechese van de toekomst er uit? Op deze en andere vragen probeerden de mensen van de Werkgroep Catechese & Verkondiging samen met Bart Willemen een antwoord te bieden tijdens de open avond ‘Focus op catechese’.

Catechese of verkondiging?
Bart Willemen, stafmedewerker aan het bisdom Antwerpen voor catechese, mocht als eerste spreker van de avond meteen een belangrijke vraag beantwoorden: “Wat is catechese?” Voor het antwoord verwees hij naar een boekje dat de Belgische bisschoppen uitbrachten in 2006: Volwassen worden in geloof, catechese in het leven van de Kerk. Daarin staat dat catechese gelovige mensen inwijdt in het geloof en opneemt in de gemeenschap. Je kan je dus al afvragen in hoeverre alle catechese die wij aanbieden, o.a. voor eerste communie en vormsel, eerder eerste verkondiging is dan echt catechese. Maar uiteindelijk mogen we dat onderscheid ook niet te sterk stellen, want of het nu catechese of verkondiging is, er wordt verteld over de goede boodschap van Jezus.

Parochies en scholen
Een tweede thema dat Bart aanhaalde, was de rol van de scholen in de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel. Daarbij is het belangrijk dat er zowel voor de school als de parochie als het gezin een belangrijke rol voorzien is. Een vlotte samenwerking tussen deze drie zorgt voor een betere en meer volledige voorbereiding op het sacrament. Zo is het inderdaad zo dat scholen zich niet meer mogen bezighouden met de kinderen aan te leren hoe ze te communie moeten gaan, dat is een taak voor de geloofsgemeenschap en de ouders. Scholen, en in het bijzonder de godsdienstleerkrachten, hebben wel de belangrijke taak om het leerplan godsdienst goed te volgen, want daardoor komen de kinderen zeker in contact met verhalen over Jezus, manieren van bidden, christelijke symbolen enzovoort.

Visietekst
De Werkgroep Catechese & Verkondiging zelf stelde op deze avond hun nieuwe visietekst voor. Daarin staan vier thema’s centraal: een zinvol aanbod, betrokkenheid en verbondenheid, praktische haalbaarheid en voldoening. Om deze thema’s de komende jaren gericht te kunnen uitwerken, worden er vier focusgroepen opgericht, één voor elke vorm van catechese (doopsel, eerste communie, vormsel en catechese los van een sacrament). In deze groepen zullen vertegenwoordigers gevraagd worden van de respectievelijke catechesewerkingen. Zo wilt de werkgroep verbinding houden met wat er lokaal leeft en kunnen inspelen op concrete noden.

Vacatures en ideeën
Nadat alle sprekers aan het woord geweest waren, kregen de aanwezigen de kans om zich te laten horen. Ze konden met elkaar in gesprek gaan, maar ook de leden van de werkgroep en Bart konden aangeklampt worden voor een gesprek. Voor de vier nieuwe focusgroepen werden aan lange tafels reacties verzameld. Vooral voor de eerste-communiecatechese en het aanbod los van een sacrament waren er veel ideeën waar de groepen in de toekomst mee aan de slag kunnen. Op elke tafel konden de mensen ook een vacature vinden voor de focusgroep.

De vacatures en andere documenten van deze avond kunnen geraadpleegd worden via onze website, op de pagina ‘Focus op Catechese’.


Draaiboek eerste communie

Bart Willemen over catechese en verkondiging

Catechesemoment met ouders (voorbeeld)

Focus op Catechese: aanbod en visie

Visietekst werkgroep catechese PE De Heilige Apostelen