logo met alle kerken van Balen en Mol

Pastorale eenheid 'De Heilige Apostelen'

Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn

Voortaan vind je alle info van deze site en nog veel meer via deheiligeapostelen.be