logo met alle kerken van Balen en Mol

Pastorale eenheid 'De Heilige Apostelen'

Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn

 facebook Welkom op de site van de pastorale eenheid 'De Heilige Apostelen'. Deze organisatie coördineert sinds 27 november 2015 de werking van de katholieke geloofskernen in de gemeenten Balen en Mol.

Heel wat van de activiteiten zijn verdeeld in verschillende samenwerkingsverbanden waarbij vaak de twee gemeenten richtinggevend zijn.
Als pastorale eenheid hopen wij in deze uitgestrekte regio mensen samen te brengen om gestalte te geven aan Jezus’ droom over ons samenleven. We hebben ook de taak om de kerkelijke structuur in deze regio te organiseren in overeenstemming met de visietekst voor het bisdom Antwerpen die in 2012 werd gepubliceerd.